Sucker Rods Centralizer

Sucker Rods Centralizer

  • Sucker Rod Centralizer

    Sucker Rod Centralizer

    მწოვი კვერთხი მილში მოძრაობს ზევით და ქვევით, წოვის ღეროს ელასტიური დეფორმაციის გამო, ღეროსა და ზეთის მილის კედლის ხახუნის წარმოქმნა ადვილია, ძაფს ადვილად წყვეტს, მწოვის ღეროს ცენტრალიზატორს აქვს ძლიერი მოქნილობა, შეხება მილთან. კედელს შეუძლია შეამციროს ღეროსა და მილის ხახუნი და შეიძლება გაზარდოს სატუმბი დანადგარის წარმოების სიცოცხლე.ცენტრალიზატორი დაკავშირებულია მწოვის ღეროსთან, ცენტრალიზატორის გარე დიამეტრი უფრო დიდია, ვიდრე დაწყვილების გარე დიამეტრი, ასე რომ შეუძლია ცენტრალიზაციის ფუნქცია.ცენტრალიზატორი დამზადებულია მაღალი სიმტკიცის აცვიათ მდგრადი მასალისგან და შეხებულია მილთან აბრაზიის შესამცირებლად აბრაზიის საწინააღმდეგო მიზნის მისაღწევად.