პრემიუმ თემა

პრემიუმ თემა

  • ადაპტერი - სპეციალური ძაფი

    ადაპტერი - სპეციალური ძაფი

    კომპანიას აქვს ნავთობის გარსაცმის შეერთების დამუშავების მოწინავე ტექნოლოგია და ახალი პროდუქტის განვითარების შესაძლებლობები;ჰყავს უმაღლესი პროფესიული და ტექნიკური პერსონალი და კვალიფიციური სამუშაო ძალა;აქვს დახვეწილი საწარმოო და გადამამუშავებელი აღჭურვილობა, ინსპექტირების მოწყობილობა და ინსტრუმენტები, ასევე ნავთობის სპეციფიკური მილების (OCTG) პროდუქტების Threading გამოცდილება.