როდ ტუმბო

როდ ტუმბო

  • API 11AX Rod Pump

    API 11AX Rod Pump

    API სტანდარტული ნავთობის ტუმბო არის ნავთობის საველე ტუმბოს ზოგადი საერთაშორისო ტიპი, რომელიც ძირითადად იყოფა ორ მთავარ კატეგორიად: მილის ტუმბო და როდ ტუმბო.

    ინსპექტირებისა და ტექნიკური ტუმბოს დროს, მას შეუძლია პირდაპირ გაიყვანოს ტუმბოდან ან სარქველი მიწაზე, მილის სიმის გადაადგილების გარეშე.