ინტეგრალური დანა სტაბილიზატორი

ინტეგრალური დანა სტაბილიზატორი

  • API 7-1 4145Hmod და არა-მაგ ინტეგრალური დანა სტაბილიზატორი

    API 7-1 4145Hmod და არა-მაგ ინტეგრალური დანა სტაბილიზატორი

    დანის ინტეგრალური სტაბილიზატორები დამზადებულია 4145H შენადნობის ფოლადის ზოლიდან ან ჭედურიდან, ჩამქრალი და დამუშავებული 285-341 ბრინელის სიხისტემდე;
    სტაბილიზატორები საკმაოდ მოკლე ქვედანაყოფებია, რომლებსაც აქვთ პირები მიმაგრებული მათ გარე ზედაპირზე.გარკვეულ წერტილებში BHA-ს (ქვედა ხვრელის ასამბლეის) მხარდაჭერით, ისინი შეიძლება გამოყენებულ იქნას ჭაბურღილის ტრაექტორიის გასაკონტროლებლად.პირები შეიძლება იყოს სწორი ან სპირალური ფორმის.სპირალურ პირებს შეუძლიათ 360° შეხება ჭაბურღილთან.