სუკერ როდ ბოპი

სუკერ როდ ბოპი

  • API 16A შეწოვის ღერო აფეთქების თავიდან აცილება

    API 16A შეწოვის ღერო აფეთქების თავიდან აცილება

    ძირითადად გამოიყენება ნავთობის წარმოების ხელოვნური ამწე სისტემებში ჭაბურღილის შიდა წნევის ეფექტურად გასაკონტროლებლად და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.
    სპეციალური ვერძებით აღჭურვილ ჩამწოვის ღეროს შეუძლია მიმაგრდეს მილის სიმები, დალუქოს რგოლოვანი სივრცე მილის ძაფსა და ჭაბურღილს შორის და ასევე გაუძლოს ჩაღრმავებული მილის სიმის წონასა და ბრუნვის ბრუნვას.